Hallands Ornitologiska Förening

Halland är ett fantastiskt fågellandskap. Efter Öland och Skåne är Halland det landskap i Sverige där det har noterats flest fågelarter. Det är längs kustlinjen som de artrikaste områdena finns. Att uppleva fågellivet i Halland är en fantastisk upplevelse, speciellt under vår- och höstflyttningen. Då passerar det ett stort antal flyttfåglar längs Hallands kust. Över en miljon fåglar har räknats under en enda dag. Hallands Ornitologiska Förening anordnar då och då exkursioner där du kan se olika fågelarter i de Halländska naturreservaten. Varenda år i maj arrangerar till exempel Hallands Ornitologiska Förening, tillsammans med naturum Getterön, en mycket välbesökt utflykt i Getteröns naturreservat. 2015 kom det cirka 1600 besökare till utflykten som kallas Skärfläckans dag.

Hallands Ornitologiska Förening utbildar allmänheten om fåglar

Hallands Ornitologiska Förening gör det här

Vad gör egentligen en ornitologisk förening? Gemensamt är att dessa föreningar drivs av människor som brinner för fågelskådning. Det är vanligt att olika utflykter och resor arrangeras regelbundet under hela året. Även föredrag och kurser är vanligt förekommande i ornitologiska föreningar. Föreningarna arbetar även med fågelskyddsarbete, vilket inkluderar att fåglarnas häckningsområden och naturliga habitat skyddas och informeras om till allmänheten. Hallands Ornitologiska Förening är en av de föreningar som arbetar på detta sätt. Vid Skärfläckans dag 2015 anordnade Hallands Ornitologiska Förening kikarprovning. Besökarna fick prova på olika sorters kikare som används vid fågelskådning och även lära sig hur man ställer in siktet rätt. Ställ in siktet på dina bästa chanser med Casinoonline247.se som listar dagens bästa bonusar, eller välj rätt kikare med hjälp av en bra ornitologisk förening. Genom rätt utrustning har du större chans att se många olika fågelarter.

Genom att informera, utbilda och försöka väcka fågelintresset i Halland kan både naturen och fågellivet skyddas. Hallands Ornitologiska Förening är en viktig organisation som genom sina initiativ bevarar Hallands natur för framtiden. Havsstrandängarna i landskapet är det som lockar allra mest fåglar. Redan i februari anländer de första häckande flyttfåglarna. I spetsen finns strandskata, gravand, tofsvipa och sånglärka. Lite längre fram kommer det nya vadarfåglar. De är både häckande och rastande, som kärrsnäppa, myrspov, brushane och skärfläcka. I slutet på maj och början på juni kan du se de allra största antalen. Har du tur så kan du få se flockar med flera tusen vadarfåglar. Kontakta Hallands Ornitologiska Förening om du är nybörjare och vill ha tips på var de bästa markerna för fågelskådning ligger.

Höst- och vinter vid Hallandskusten

Även höst- och vinterutflykter anordnas av Hallands Ornitologiska Förening. De arktiska vadarfåglarna börjar sin höstflyttning långt tidigare än när vi människor anser att det är höst. I Halland kan du se stora flockar redan i slutet av juni, och det magnifika skådespelet pågår ända in i oktober. Det är på de halländska strandängarna som gässen rastar och under milda vintrar kan tusentals gäss övervintra längs Hallandskusten.

På vintern söker flockar av gråsiska, snösparv, berglärka och vinterhämpling föda vid strandängarna. Helt intill havet, när det råder kraftiga vindar från väst och sydväst, kommer det besökare i form av atlantiska fågelarter. Tretåig mås, stormfågel, stormsvalor och liror är några av dem. Åk på en utflykt till Glommen, Gubbanäsan vid Varberg, Tyludden, Mellbystrand eller Busör för att se detta. För dig som inte vill gå ut i blåsten finns det också alternativ. Nu kan man följa rovfåglar i deras nästen via livestreaming på nätet. När moderna tekniker når fågelskådningen så finns det en bra chans att allmänhetens intresse för fågelskydd och fågelliv ökar. Det är något som Hallands Ornitologiska Förening uppskattar mycket.

Hallands Ornitologiska Förening är verksam i hela Halland. När du kommer till det sydligaste Halland ändras naturen något. Det är då vidsträckta dynområden som dominerar kusten. Där kan du få se den sällsynta fältpiplärkan som häckar. I tallskogen, som är planterad, kan du även se häckande hornuggla, nattskärra och gråsiska. Rovfåglar som du kan få syn på är till exempel den bruna kärrhöken, som har blivit vanligare de senaste åren. Ett tiotal par häckar i landskapet. Kanske du kan få syn på tornfalken, där den jagar över fälten efter möss? På vintern, då jagar kungsörnen, blå kärrhök och fjällvråk över stubbåkrarna. Genom en utflykt med Hallands Ornitologiska Förening kan du enkelt hitta rätt plats.

Getteröns naturreservat i Varberg

Att Hallands Ornitologiska Förening är baserat just i Halland är inte konstigt. Det finns nämligen förstklassiga fågellokaler här. Getteröns naturreservat, i Varbergs kommun, är en fågellokal som är en av norra Europas fågelrikaste och arttätaste. I reservatets våtmarker häckar det t.e.x. årta, rödspov, brushane, sydlig kärrsnäppa, småtärna, skärfläcka och snatterand. Skärfläckan är symbolen för naturreservatet. Även på vintern finns det mycket att upptäcka i detta reservat. Kungsfiskare, vattenrall, rördrom, sångsvan, salskrake och smådopping är några fåglar som du kan se på vintern. Naturreservatet har flera olika observationsplatser och gömslen som gör att du som besökare kan uppleva det rika fågellivet. Naturum Getterön ligger i utkanten av Getteröns naturreservat och är en samlingspunkt för besökarna till reservatet. Det är tillsammans med naturum Getterön som Hallands Ornitologiska förening anordnar Skärfläckans dag.

Precis som Hallands Ornitologiska Förening ser naturum Getterön till att allmänheten får mer kunskap om fågellivet i Sverige. För att få kalla sig naturum måste arbetet bedrivas på ett godkänt sätt. Det är nämligen ett registrerat varumärke som Naturvårdsverket äger rättigheten till. Det innebär att det är Naturvårdsverket som bestämmer hur ett naturum ska skötas för att få rätt att ta sig an namnet och använda logotypen. Tanken är att naturum Getterön ska skapa ett trevligt besöksmål, genom att erbjuda tankeväckande, spännande, underhållande och informativa upplevelser i naturen. Det ska vara ett centrum för länets naturintresse, och bli den naturliga platsen dit befolkningen söker sig för att leta efter information om aktiviteter där naturen har temat. Ett exempel på en sådan aktivitet är en kurs i olika lockrop.

För framtidens miljö

Vi har en hel del fantastiska fågellokaler i Sverige, då landet är en naturlig rastplats för flyttfåglar som reser från söder till norr under sommaren, och sedan hela vägen tillbaka igen när det börjar bli kallare. Det finns även vidsträckta naturområden där många olika arter häckar. Det är viktigt att fler personer får upp ögonen för fågelskådning. Det är inte bara ett roligt, intressant och givande intresse, utan det är även viktigt för vår framtid. När fler får upp ögonen får vårt rika fågelliv, får även en större andel människor ett brinnande intresse för fågel- miljö- och naturskydd. Genom föreningar som Hallands Ornitologiska Förening kan vi se till att vårt rika fågelliv i Sverige bevaras för framtiden.