Fågelskådning och Öland

När det kommer till fågelskådning är det få platser i Sverige som kan mäta sig med Öland. Du kan se intressanta fågelarter året runt men det är under våren och hösten som det verkligen blir tydligt varför Öland är ett fantastiskt fågellandskap. Då passerar nämligen miljontals flyttfåglar över ön. På den västra sidan mot Kalmarsund flyger det förbi över två miljoner ejdrar. Över den östra sidan flyger de arktiska flyttfåglarna. Skådespelet syns allra bäst på den södra udden som heter Ottenby. Där landar fåglarna för att samla nya krafter till deras fortsatta resa.

Öland är en fantastisk plats för fågelskådare

Öland är ett fågelparadis

Ottenby är Sveriges främsta fågellokal där mest skådade arter i hela landet har rapporterats in. Det är den här udden på Öland som flyttfåglarna kommer till först när de har korsat Östersjön, och det är samma udde som är den sista landmassan de lämnar när de är på väg söder ut igen. Bland flyttfåglarna kan du se hundratals olika arter. Bland annat vitkindade gäss, myrspovar, kärrsnäppor, prutgäss och silvertärnor. Några av de mer ovanliga fåglarna som har skådats vid udden är: vitstrupig näktergal, alpjärnsparv, sibirisk lärkpipa, provencesångare och rosenstare. Ottenby är även ett naturreservat med mycket varierande natur.

Det är just det varierande landskapet som gör området till en förstklassig plats för fågelskådning. Strandängar, betesmarker, lundar, buskmarker, stenrev, laguner, sandrevlar och våtmarker gör att det finns tillräckligt med mat och gömställen för de olika fågelarterna på Öland. Runt naturreservatet finns det märkta leder som du kan vandra på året runt. När det är dags för häckning är dock vissa leder avstängda. På Ottenby finns det en forskningsstation som grundades år 1946. Där ringmärks flyttfåglar, det bedrivs forskning om fåglar och det arrangeras guidade turer.

Andra platser på ön

Det är inte bara i Ottenby som du kan se många olika fåglar. Hela Öland är en samlingsplats för olika fågelarter och förutom Ottenby finns det nitton olika platser som anses extra intressanta för fågelskådare. Möckelmossen som är det Stora Alvarets största sjö är en av dem. I september kan du bland annat se stora flockar med tranor som flyger in för att övernatta vid sjön. Det är en väldigt speciell upplevelse som verkligen rekommenderas. Förutom tranorna kan du även se ljungpipare, tofsvipa och enkelbeckasin.

Ett annat område på Öland som erbjuder mycket bra fågelskådning är Beijershamn. Naturreservatet ligger på den västra sidan av ön och är lätt att ta sig till från Färjestaden. Över 259 fågelarter har observerats vid Beijerhamn. Bland dessa återfinns havsörn, kärrsnäppa, rosenfink och vitkindad gås. Grunden till det rika fågellivet i området har att göra med den unika naturen, delvis uppkommen genom mänsklig påverkan. En gammal brygga som aldrig färdigställdes ligger till grund för tillväxt av vass som har främjat fågellivet. Området har även öns största bestånd av olika fjärilar och över 650 olika arter har påträffats.

Sveriges bästa fågelskådning

Öland är verkligen en av Sveriges mest spektakulära platser för fågelskådning. Den unika naturen och kulturlandskapet utgör perfekta förutsättningar för ett rikt fågelliv. Det finns goda förutsättningar att observera rariteter på grund av den otroligt stora mängd flyttfåglar som passerar ön två gånger per år. För att vara med om fågelskådning på ön kan du välja att ta en guidad tur genom Ottenby forskningsstation. Det finns även andra organisationer som anordnar kurser och turer inom fågelskådning. Ön erbjuder fantastisk fågelskådning året runt.