Microbirding

En populär hobby och ett uppskattat yrke beroende på hur seriöst man går in för det, är fågelskådning. Det rent fackmannamässiga namnet för denna aktivitet är ornitologi. Detta är vetenskapen om och studerandet av fåglar. Många amatörer ägnar sig åt detta utan ekonomisk kompensation. Fågelskådning har blivit mer av ett nätverk där man delar med sig av sina erfarenheter och det man har sett. Liksom inom de flesta intressen, skapas även inom fågelskådning underkategorier som microbirding. Microbirding är en form av fågelskådning, men med en del justeringar sett till den traditionella synen på fågelskådning.

Microbirding blir alltmer populärt i Sverige

Microbirding – bakgrund och regler

Vad är microbirding och hur startade det? Om vi börjar med historien är det enklare att förstå hur sporten fungerar. Allting startade i en väldigt liten skala i Malmö i södra Sverige år 2002. Då handlade det om en liten grupp människor som var intresserade av fågelskådning, men de ville inte lägga ner alltför mycket tid på resande och planering för att ta sig runt till alla möjliga platser. Istället ville de göra tvärtom. Genom att tänka litet och lokalt kunde man istället spara tid och fokusera på sitt sökande.

Detta ledde till att de började utforska Malmö med omnejd, och upptäckte då att de visste förvånande lite om hur många arter det faktiskt fanns bara inom en liten region. Fanns det rent av ett sätt att dela upp traditionell fågelskådning och skapa ett poängsystem för lokala platser, istället för att behöva åka ända till Norrland för att jaga fåglar som bara finns där uppe? Sporten microbirding var född, och byggde på att små gäng i lokala områden identifierar endast de fåglar som rör sig där.

Sporten växer sakta men säkert

Sporten microbirding fick en snabb spridning till de närliggande städerna och andra grupper började skapa lokala kartor som förklarade vilka fåglar som man behövde hitta i just deras städer och förorter. Ganska snart var ytterligare 10 kommuner anslutna till den nystartade föreningen. Sporten spred sig genom hela Skåne och Halland och nu finns det databaser för de flesta städerna i hela Sverige att ansluta sig till. Låt oss ta en titt på hur du går till väga för att börja själv!

Låt oss säga att du är intresserad av att börja med microbirding. Först och främst skapar du en profil på den officiella hemsidan. Efter detta gäller det att ansluta sig till den stad eller region som du vill vara aktiv inom. Baserat på den region du har valt får du tillgång till de lokala listorna med fågelarter som ska ses just där du är. Du kan då välja på att sätta igång själv eller med en grupp vänner, och fågelskåda som vanligt.

En hobby som skapar gemenskap

Många som håller på med microbirding menar att det är lika mycket en hobby för att få se och samla på nya fåglar, som det är ett verktyg för att träffa nya vänner och skapa en gemenskap. Eftersom sporten är uppbyggd på att utforska det lokala träffar man ofta på likasinnade i sin närhet. Många utövare delar på olika forum med sig av sina historier där de har träffat nya bekantskaper på detta sätt. Kanske du har nya vänner att upptäcka i din stad?